Wie is BEA

 

BEA Nederland

 

BEA staat voor Budget- En Advies/ Insolventieregelingen

BEA Nederland is begonnen in BEA Drenthe.

BEA Drenthe richt zich op ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf met name gevestigd aan de Drentse Zuidas.
Van Zwolle tot aan Duitsland, in gemeenten Meppel, De Wolden, Hoogeveen, Coevorden en Emmen.

BEA Nederland werkt conform de normering NEN 8048-2:2008 (als ook Figuur 1 van NEN 8048-1:2008).

BEA Drenthe heeft een aanbeveling van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Waarvoor klopt U bij BEA aan?

- het op orde brengen van administraties;
- budgetcoaching;
- schuldbemiddeling (inventariseren schulden, stabilisatietraject, betalingsregelingen);
- schuldsanering op grond van de Wet Besluit Bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) in samenspraak met de gemeente;
- voor nu nog: doorverwijzing naar overige partijen als het gaat om Sanering op maat/ spaarsanering.

BEA Drenthe heeft onder andere haar contacten met Stichting ONE (Omzien Naar Elkaar), waarvan de core business van de vrijwilligers bij Stichting ONE acute hulp verlening is. Dit kan voedselhulp zijn maar ook hulp bij dreigende uithuisplaatsing.

BEA heeft een plezierige samenwerking met enkele advocaten gespecialiseerd in ondernemersrecht en insolventierecht.

Bent U ondernemer?
En zit U helemaal vast in openstaande schulden enerzijds en uitstaande debiteuren anderzijds?
Is uw bedrijf nog wel levensvatbaar?
En wilt U voor alles voorkomen dat u een eigen faillissement moet aanvragen?
Neemt U dan spoedig contact op met BEA!

Wanneer een eigen faillissement onafwendbaar is, kan BEA U tevens begeleiden tot aan de advocaat - curator.

Omwille van het beste resultaat, bezoekt BEA U bij voorkeur thuis danwel op het bedrijf, in uw eigen vertrouwde omgeving.

Omdat BEA veel tijd investeert in een Intake met U en op basis daarvan een advies schrijft, rekent BEA Nederland het volgende tarief voor een Intake: € 120,00 incl. Btw.

Wanneer U na de Intake besluit verder te gaan met BEA, wordt er een overeenkomst getekend tussen U en BEA Nederland.

Het team van BEA Nederland

Contact

BEA Nederland
Mariska de Koning

T 06-14503193 (maandag 9.00-12.00/ 13.30-16.30 uur, dinsdag 13.30-16.30 uur en
                              woensdag 9.00-12.00/ 13.30-16.30 uur)


BEA Drenthe
Mariska de Koning

Hoofdstraat 68
7901 JS Hoogeveen

Postadres: Postbus 186, 7900 AD HOOGEVEEN

T 06-14503193 (maandag 9.00-12.00/ 13.30-16.30 uur, dinsdag 13.30-16.30 uur en
                             woensdag 9.00-12.00/ 13.30-16.30 uur)

E mariska@Beadrenthe.nl

KvK nummer 50299492
BTW nummer 167007725.B02
Rabo Bank 1299.95.665